سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

نگار جاودان

 

فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس (۱۲) / طراح صحنه (۵) / طراح لباس (۴) / طراح دكور  (۱) فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  راه طي شده (۱۳۸۴)
  ۲ -  غزل (۱۳۸۰)
  ۳ -  نان و عشق و موتور 1000 (۱۳۸۰)
  ۴ -  عشق شيشه اي (۱۳۷۸)
  ۵ -  باد و شقايق (۱۳۷۶)
  ۶ -  روزي كه هوا ايستاد (۱۳۷۶)
  ۷ -  ياغي (۱۳۷۶)
  ۸ -  راز مينا (۱۳۷۵)
  ۹ -  سايه به سايه (۱۳۷۴)
  ۱۰ -  جيب برها به بهشت نمي روند (۱۳۷۰)
  ۱۱ -  قرباني (۱۳۷۰)
  ۱۲ -  حكايت آن مرد خوشبخت (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور  
 1. طراح صحنه  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دمرل (۱۳۷۲)
  ۲ -  راز چشمه سرخ (۱۳۷۰)
  ۳ -  پول خارجي (۱۳۶۸)
  ۴ -  تا غروب (۱۳۶۷)
  ۵ -  طوبي (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور  
 1. طراح لباس  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  چشمهايم براي تو (۱۳۷۱)
  ۲ -  پول خارجي (۱۳۶۸)
  ۳ -  تا غروب (۱۳۶۷)
  ۴ -  تحفه ها (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   طراح دكور  
 1. طراح دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تحفه ها (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.