سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد بصيرتيان

 

فيلم شناسی :   گروه صحنه (۱) / گروه صحنه و لباس (۲) / دستيار صحنه و لباس  (۴) فيلم شناسی :   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جزيره آهني (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  به كبودي ياس (۱۳۸۷)
  ۲ -  مرد باراني (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  پنجشنبه آخر ماه (۱۳۹۰)
  ۲ -  آن مرد آمد (۱۳۸۶)
  ۳ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)
  ۴ -  دختر ايروني (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.