سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اكبر شيرازی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / مدير توليد (۱) / پشتيباني توليد  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   پشتيباني توليد  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  افق (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   پشتيباني توليد  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تابستان 58 (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   پشتيباني توليد  
 1. پشتيباني توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عصر روز دهم (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.