سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيدمهدی حيدری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / عكس (۴) / فيلمبردار پشت صحنه (۱) / گروه صحنه و لباس (۱) / مجري دكور (۱) / دستيار صحنه و لباس (۱) / مدير تداركات (۱) / گروه تداركات  (۱)



 فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   فيلمبردار پشت صحنه   گروه صحنه و لباس   مجري دكور   دستيار صحنه و لباس   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  گلوگاه شيطان (۱۳۸۹)
  ۲ -  شغال (۱۳۸۴)
  ۳ -  مسيح (۱۳۸۴)
  ۴ -  رنجر (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   فيلمبردار پشت صحنه   گروه صحنه و لباس   مجري دكور   دستيار صحنه و لباس   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. عكس  : (۴)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  پرونده باز است (۱۴۰۱)
  ۲ -  کفش‌هايم کو (۱۳۹۴)
  ۳ -  مخمصه (۱۳۸۶)
  ۴ -  نگاه (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   فيلمبردار پشت صحنه   گروه صحنه و لباس   مجري دكور   دستيار صحنه و لباس   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. فيلمبردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  زندگي خصوصي آقا و خانم ميم (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   فيلمبردار پشت صحنه   گروه صحنه و لباس   مجري دكور   دستيار صحنه و لباس   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دوئل (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   فيلمبردار پشت صحنه   گروه صحنه و لباس   مجري دكور   دستيار صحنه و لباس   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. مجري دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دوئل (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   فيلمبردار پشت صحنه   گروه صحنه و لباس   مجري دكور   دستيار صحنه و لباس   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مزاحم (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   فيلمبردار پشت صحنه   گروه صحنه و لباس   مجري دكور   دستيار صحنه و لباس   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جايي در دوردست (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   عكس   فيلمبردار پشت صحنه   گروه صحنه و لباس   مجري دكور   دستيار صحنه و لباس   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اتانازي (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.