سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

امير عرب

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / فيلمبردار (۳) / دستيار فيلمبردار (۱۷) / سينه موبيل (۲) / گروه فني فيلمبرداري (۸) / حمل و نقل (۱) / امور فني صدا (۱) / گروه فني (۱) / امور فني  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   گروه فني فيلمبرداري   حمل و نقل   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  صنم (۱۳۷۸)
  ۲ -  آخرين نبرد (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   گروه فني فيلمبرداري   حمل و نقل   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مردي در آينه (۱۳۷۱)
  ۲ -  برگ و باد (۱۳۶۳)
  ۳ -  حادثه (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   گروه فني فيلمبرداري   حمل و نقل   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  پايان كودكي (كودك قهرمان) (۱۳۷۲)
  ۲ -  پوتين (۱۳۷۰)
  ۳ -  شقايق (۱۳۷۰)
  ۴ -  شنگول و منگول (۱۳۶۸)
  ۵ -  عبور از غبار (۱۳۶۸)
  ۶ -  ترن (۱۳۶۶)
  ۷ -  كنار بركه ها (۱۳۶۵)
  ۸ -  بازرس ويژه (۱۳۶۰)
  ۹ -  برنج خونين (۱۳۶۰)
  ۱۰ -  در محاصره (۱۳۶۰)
  ۱۱ -  از فرياد تا ترور (۱۳۵۹)
  ۱۲ -  خونبارش (۱۳۵۹)
  ۱۳ -  زخم خنجر رفيق (۱۳۵۷)
  ۱۴ -  زرخريد (۱۳۵۷)
  ۱۵ -  فريادرس (۱۳۵۶)
  ۱۶ -  مشكل آقاي اعتماد (۱۳۵۶)
  ۱۷ -  ولي نعمت (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   گروه فني فيلمبرداري   حمل و نقل   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. سينه موبيل  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بابا عزيز (۱۳۸۲)
  ۲ -  دختران انتظار (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   گروه فني فيلمبرداري   حمل و نقل   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بودن يا نبودن (۱۳۷۷)
  ۲ -  آخرين نبرد (۱۳۷۶)
  ۳ -  حماسه قهرمانان (۱۳۷۶)
  ۴ -  زن شرقي (۱۳۷۶)
  ۵ -  ديدار (۱۳۷۳)
  ۶ -  پنجاه روز التهاب (۱۳۷۲)
  ۷ -  اتل متل توتوله (۱۳۷۰)
  ۸ -  شتابزده (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   گروه فني فيلمبرداري   حمل و نقل   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  صنم (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   گروه فني فيلمبرداري   حمل و نقل   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ملخ زدگان (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   گروه فني فيلمبرداري   حمل و نقل   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  برهوت (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   سينه موبيل   گروه فني فيلمبرداري   حمل و نقل   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  چلچراغ (۱۳۵۵)
  ۲ -  عروس و مادر شوهر (۱۳۵۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.