سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

نصراله كبيری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / دستيار اول فيلمبردار (۲) / فيلمبردار (۱) / گروه فيلمبرداري (۲) / دستيار فيلمبردار (۲۱) / گروه فني فيلمبرداري (۷) / تداركات (۱) / دستيار تداركات (۱) / با تشكر از (۱) / گروه فني (۶) / امور فني  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ده رقمي (۱۳۸۷)
  ۲ -  گروهبان (۱۳۶۹)
  ۳ -  مرگ سفيد (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ده رقمي (۱۳۸۷)
  ۲ -  محافظ (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سوگند (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  رواني (۱۳۷۶)
  ۲ -  سفر بخير (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۲۱)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  محيا (۱۳۸۶)
  ۲ -  برگ برنده (۱۳۸۲)
  ۳ -  خاكستري (۱۳۷۹)
  ۴ -  زير پوست شهر (۱۳۷۹)
  ۵ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)
  ۶ -  داستانهاي جزيره (اپيزود سوم، باران و بومي) (۱۳۷۷)
  ۷ -  دو زن (۱۳۷۷)
  ۸ -  رواني (۱۳۷۶)
  ۹ -  زن امروز (۱۳۷۵)
  ۱۰ -  عشق گمشده (۱۳۷۵)
  ۱۱ -  باني چاو (۱۳۷۴)
  ۱۲ -  پدر (۱۳۷۴)
  ۱۳ -  ديدار (۱۳۷۳)
  ۱۴ -  ضربه آخر (۱۳۷۲)
  ۱۵ -  باز باران (۱۳۷۱)
  ۱۶ -  نوبت عاشقي (۱۳۶۹)
  ۱۷ -  ايستگاه (۱۳۶۶)
  ۱۸ -  معما (۱۳۶۵)
  ۱۹ -  ميهماني خصوصي (۱۳۶۵)
  ۲۰ -  اتوبوس (۱۳۶۴)
  ۲۱ -  طائل (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آلما (۱۳۷۱)
  ۲ -  دلشدگان (۱۳۷۰)
  ۳ -  مرغابي وحشي (۱۳۷۰)
  ۴ -  راز خنجر (۱۳۶۹)
  ۵ -  زندان ديو (۱۳۶۹)
  ۶ -  اي ايران (۱۳۶۸)
  ۷ -  ستاره و الماس (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در اسارت (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سياه راه (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  معجزه خنده (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سمفوني تهران (۱۳۷۳)
  ۲ -  چشمهايم براي تو (۱۳۷۱)
  ۳ -  گروهبان (۱۳۶۹)
  ۴ -  مادر (۱۳۶۸)
  ۵ -  محموله (۱۳۶۶)
  ۶ -  آتش در زمستان (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  مرگ سفيد (۱۳۶۲)
  ۲ -  آلوده (۱۳۵۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.