سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

داريوش طاهری

 

فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري (۱) / دستيار فيلمبردار (۲) / گروه فني فيلمبرداري (۲) / دستيار صحنه و لباس (۱) / دستيار تداركات (۱) / گروه فني  (۲) فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صحنه و لباس   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آن سوي آينه (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صحنه و لباس   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بعد از ظهر سگي (۱۳۸۸)
  ۲ -  آخرين ملكه زمين (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صحنه و لباس   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  تارزن و تارزان (۱۳۸۰)
  ۲ -  زماني براي مستي اسبها (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صحنه و لباس   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زير نور ماه (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صحنه و لباس   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مزرعه پدري (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار صحنه و لباس   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  حيات (۱۳۸۳)
  ۲ -  ساحره (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.