سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

خسروی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۷) / خدمات (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   خدمات   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  پاتك (۱۳۷۴)
  ۲ -  جيب برها به بهشت نمي روند (۱۳۷۰)
  ۳ -  شب شكن (۱۳۶۳)
  ۴ -  مرواريد (۱۳۵۲)
  ۵ -  لذت گناه (۱۳۴۳)
  ۶ -  ور پريده (۱۳۴۱)
  ۷ -  ورپريده (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خدمات   با تشكر از  
 1. خدمات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ساحره (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خدمات   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  درخت گلابي (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.