سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

داوود محمدی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / دستيار اول فيلمبردار (۱) / دستيار دوم فيلمبردار (۲) / گروه فيلمبرداري (۸) / دستيار فيلمبردار (۲) / عكس (۱) / لابراتوار (۴) / چاپ (۵) / گروه فني  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   عكس   لابراتوار   چاپ   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دلار (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   عكس   لابراتوار   چاپ   گروه فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  روزهاي نارنجي (۱۳۹۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   عكس   لابراتوار   چاپ   گروه فني  
 1. دستيار دوم فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ملك سليمان (۱۳۸۷)
  ۲ -  زاگرس (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   عكس   لابراتوار   چاپ   گروه فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  ساعت شلوغي (۱۳۹۰)
  ۲ -  شير و عسل (۱۳۸۸)
  ۳ -  چه كسي امير را كشت (۱۳۸۴)
  ۴ -  خوابگاه دختران (۱۳۸۳)
  ۵ -  شارلاتان (۱۳۸۳)
  ۶ -  عروس فراري (۱۳۸۳)
  ۷ -  مارمولك (۱۳۸۲)
  ۸ -  اينجا چراغي روشن است (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   عكس   لابراتوار   چاپ   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  يه حبه قند (۱۳۸۸)
  ۲ -  خيلي دور، خيلي نزديك (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   عكس   لابراتوار   چاپ   گروه فني  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  نفس بريده (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   عكس   لابراتوار   چاپ   گروه فني  
 1. لابراتوار  : (۴)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  جاني و تپل (۱۳۵۶)
  ۲ -  مرثيه (۱۳۵۶)
  ۳ -  ستيز (۱۳۵۵)
  ۴ -  قاصدك (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   عكس   لابراتوار   چاپ   گروه فني  
 1. چاپ  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  جاني و تپل (۱۳۵۶)
  ۲ -  صمد در راه اژدها (۱۳۵۶)
  ۳ -  مرثيه (۱۳۵۶)
  ۴ -  ستيز (۱۳۵۵)
  ۵ -  قاصدك (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   عكس   لابراتوار   چاپ   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  وعده ديدار (۱۳۸۲)
  ۲ -  رنجر (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.