سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ناصر بيك زاده

 

فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار (۱) / دستيار دوم فيلمبردار (۱) / گروه فيلمبرداري (۲) / دستيار فيلمبردار (۳) / گروه فني فيلمبرداري (۵) / گروه فني  (۳) فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پاداش سكوت (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. دستيار دوم فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پارك وي (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حريم (۱۳۸۷)
  ۲ -  كتاب قانون (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  دوشيزه (۱۳۸۱)
  ۲ -  رنجر (۱۳۷۸)
  ۳ -  تنگنا (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سهراب (۱۳۷۸)
  ۲ -  عشق طاهر (۱۳۷۸)
  ۳ -  جاده عشق (۱۳۷۲)
  ۴ -  مخترع 2001 (۱۳۷۰)
  ۵ -  آتش پنهان (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  رابطه پنهاني (۱۳۷۱)
  ۲ -  تبعيدي ها (۱۳۷۰)
  ۳ -  مهاجران (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.