سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كامران خلج

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / طراح چهره پردازي (۹) / چهره پرداز (۹) / دستيار چهره پرداز (۱) / ساخت عروسك  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   ساخت عروسك  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   ساخت عروسك  
 1. طراح چهره پردازي  : (۹)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  سينما متروپل (۱۴۰۱)
  ۲ -  2888 (۱۴۰۰)
  ۳ -  زنبور كارگر (۱۳۹۸)
  ۴ -  قصيده گاو سفيد (۱۳۹۸)
  ۵ -  گيلدا (۱۳۹۵)
  ۶ -  سلام بمبئي (۱۳۹۴)
  ۷ -  احتمال باران اسيدي (۱۳۹۳)
  ۸ -  دو (۱۳۹۳)
  ۹ -  آسمان هشتم (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   ساخت عروسك  
 1. چهره پرداز  : (۹)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  33 روز (۱۳۸۹)
  ۲ -  سفر قندهار (۱۳۷۹)
  ۳ -  مسافر ري (۱۳۷۹)
  ۴ -  رنجر (۱۳۷۸)
  ۵ -  ميكس (۱۳۷۸)
  ۶ -  پرواز خاموش (۱۳۷۷)
  ۷ -  خلبان (۱۳۷۶)
  ۸ -  زن شرقي (۱۳۷۶)
  ۹ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   ساخت عروسك  
 1. دستيار چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  هيام (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز   ساخت عروسك  
 1. ساخت عروسك  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  مبارك (۱۳۹۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.