سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رامين آشوری

 

فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس (۱) / مدير صحنه (۱) / گروه صحنه (۱) / مسئول لباس (۱) / دستيار صحنه  (۲) فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   گروه صحنه   مسئول لباس   دستيار صحنه  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خاك و آتش (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   گروه صحنه   مسئول لباس   دستيار صحنه  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ساحره (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   گروه صحنه   مسئول لباس   دستيار صحنه  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مسافر ري (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   گروه صحنه   مسئول لباس   دستيار صحنه  
 1. مسئول لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ساحره (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   گروه صحنه   مسئول لباس   دستيار صحنه  
 1. دستيار صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پسر مريم (۱۳۷۷)
  ۲ -  زشت و زيبا (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.