سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا ميركيانی

 

فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري (۹) / نور (۲) / دستيار فيلمبردار (۶) / گروه فني فيلمبرداري (۱۱) / جلوه هاي ويژه (۱) / گروه فني  (۲) فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   جلوه هاي ويژه   گروه فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۹)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  انعكاس (۱۳۸۷)
  ۲ -  چهره به چهره (۱۳۸۷)
  ۳ -  زادبوم (۱۳۸۷)
  ۴ -  نطفه شوم (۱۳۸۷)
  ۵ -  كنعان (۱۳۸۶)
  ۶ -  به آهستگي (۱۳۸۴)
  ۷ -  مسيح (۱۳۸۴)
  ۸ -  سيماي زني در دوردست (۱۳۸۲)
  ۹ -  زن امروز (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   جلوه هاي ويژه   گروه فني  
 1. نور  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  مسيح (۱۳۸۴)
  ۲ -  دايان باخ (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   جلوه هاي ويژه   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  زخم شانه حوا (۱۳۸۶)
  ۲ -  اقليما (۱۳۸۵)
  ۳ -  شهر زيبا (۱۳۸۲)
  ۴ -  دختري در قفس (۱۳۸۱)
  ۵ -  رقص در غبار (۱۳۸۱)
  ۶ -  دارا و ندار (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   جلوه هاي ويژه   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بهشت از آن تو (۱۳۷۹)
  ۲ -  خاكستري (۱۳۷۹)
  ۳ -  مسافر ري (۱۳۷۹)
  ۴ -  آژانس شيشه اي (۱۳۷۶)
  ۵ -  عاشقانه (۱۳۷۴)
  ۶ -  بلنديهاي صفر (۱۳۷۲)
  ۷ -  ياران (۱۳۷۲)
  ۸ -  بازيچه (۱۳۷۱)
  ۹ -  بيا با من (۱۳۷۱)
  ۱۰ -  اميد (۱۳۷۰)
  ۱۱ -  بانو (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   جلوه هاي ويژه   گروه فني  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زمان از دست رفته (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   جلوه هاي ويژه   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عاشقانه (۱۳۷۴)
  ۲ -  باز باران (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.