سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين قاسمی جامی

 زندگينامه  

حسين قاسمي جامي متولد 1342 تهران، فارغ التحصيل مركز اسلامي آموزش فيلمسازي است. وي فعاليت هنري را در سال 1355 با فيلمسازي در كانون پرورش فكري كودكان آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۲) / مشاور كارگردان (۱) / منشي صحنه (۱) / نويسنده (۶) / طرح اوليه داستان از (۱) / بازنويسي فيلمنامه (۲) / تهيه كننده (۲) / طراح صحنه و لباس (۱) / طراح صحنه (۲) / جلوه هاي ويژه  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   جلوه هاي ويژه  
 1. كارگردان  : (۱۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  به بادبادك‌ها شليك نكنيد (۱۳۹۳)
  ۲ -  پي 22 (۱۳۹۳)
  ۳ -  آواز پر جبرائيل (۱۳۹۲)
  ۴ -  پيتزا مخلوط (۱۳۸۹)
  ۵ -  خروس بي محل (۱۳۸۸)
  ۶ -  زمزمه بودا (۱۳۸۶)
  ۷ -  آزادي سرخ (۱۳۸۲)
  ۸ -  پرواز روح (۱۳۷۶)
  ۹ -  يك شب، يك غريبه (۱۳۷۳)
  ۱۰ -  زير آسمان (۱۳۷۱)
  ۱۱ -  چشم شيشه اي (۱۳۶۹)
  ۱۲ -  تا مرز ديدار (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   جلوه هاي ويژه  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ايوب پيامبر (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   جلوه هاي ويژه  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  عبور (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   جلوه هاي ويژه  
 1. نويسنده  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پي 22 (۱۳۹۳)
  ۲ -  خروس بي محل (۱۳۸۸)
  ۳ -  زمزمه بودا (۱۳۸۶)
  ۴ -  پرواز روح (۱۳۷۶)
  ۵ -  چشم شيشه اي (۱۳۶۹)
  ۶ -  تا مرز ديدار (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   جلوه هاي ويژه  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آوازهاي سرزمين من (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   جلوه هاي ويژه  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  يك شب، يك غريبه (۱۳۷۳)
  ۲ -  زير آسمان (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   جلوه هاي ويژه  
 1. تهيه كننده  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بلوط (۱۳۹۵)
  ۲ -  به بادبادك‌ها شليك نكنيد (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   جلوه هاي ويژه  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خروس بي محل (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   جلوه هاي ويژه  
 1. طراح صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  يك شب، يك غريبه (۱۳۷۳)
  ۲ -  زير آسمان (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   جلوه هاي ويژه  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ايوب پيامبر (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.