سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

احمد ياوری شاد

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۱) / دستيار نورپردازي (۱) / تداركات (۶) / گروه تداركات (۲) / دستيار تداركات (۱) / خدمات (۳) / حمل و نقل  (۱)



 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار نورپردازي   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۱۱)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  پله آخر (۱۳۹۰)
  ۲ -  يكي از ما دو نفر (۱۳۸۹)
  ۳ -  يه حبه قند (۱۳۸۸)
  ۴ -  به هدف شليك كن (۱۳۸۷)
  ۵ -  كلانتري غيرانتفاعي (۱۳۸۷)
  ۶ -  چند مي گيري گريه كني (۱۳۸۴)
  ۷ -  زير پوست شهر (۱۳۷۹)
  ۸ -  دو زن (۱۳۷۷)
  ۹ -  رواني (۱۳۷۶)
  ۱۰ -  معجزه خنده (۱۳۷۵)
  ۱۱ -  تابع قانون (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار نورپردازي   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. دستيار نورپردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تابع قانون (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار نورپردازي   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. تداركات  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  خاك آشنا (۱۳۸۶)
  ۲ -  سه زن (۱۳۸۵)
  ۳ -  نسل جادويي (۱۳۸۵)
  ۴ -  موميايي3 (۱۳۷۸)
  ۵ -  دو زن (۱۳۷۷)
  ۶ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار نورپردازي   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. گروه تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  به هدف شليك كن (۱۳۸۷)
  ۲ -  رواني (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار نورپردازي   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زير پوست شهر (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار نورپردازي   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. خدمات  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  يه حبه قند (۱۳۸۸)
  ۲ -  ميناي شهر خاموش (۱۳۸۵)
  ۳ -  گرداب (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار نورپردازي   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  يه حبه قند (۱۳۸۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.