سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

احمد انوار

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / گروه فيلمبرداري (۱) / دستيار فيلمبردار (۵) / گروه فني فيلمبرداري (۵) / دستيار تداركات (۳) / گروه فني (۱۵) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پنجاه و سه نفر (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  قاصدك (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  اقليما (۱۳۸۵)
  ۲ -  آلبوم (۱۳۸۳)
  ۳ -  قطار كودكي (۱۳۸۱)
  ۴ -  بلوغ (۱۳۷۷)
  ۵ -  دستفروش (اپيزود سوم) (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  عينك دودي (۱۳۷۸)
  ۲ -  ماه عسل (۱۳۷۱)
  ۳ -  عروس حلبچه (۱۳۶۹)
  ۴ -  الماس بنفش (۱۳۶۸)
  ۵ -  باي سيكل ران (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  بي بي چلچله (۱۳۶۳)
  ۲ -  تاتوره (۱۳۶۳)
  ۳ -  مدرسه اي كه مي رفتيم (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۱۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سفر به فردا (۱۳۸۰)
  ۲ -  خون بس (۱۳۶۹)
  ۳ -  دو فيلم با يك بليت (۱۳۶۹)
  ۴ -  شب هاي زاينده رود (۱۳۶۹)
  ۵ -  پنجاه و سه نفر (۱۳۶۸)
  ۶ -  كلوزآپ (۱۳۶۸)
  ۷ -  عروسي خوبان (۱۳۶۷)
  ۸ -  مشق شب (۱۳۶۷)
  ۹ -  خارج از محدوده (۱۳۶۶)
  ۱۰ -  صعود (۱۳۶۶)
  ۱۱ -  باشو غريبه كوچك (۱۳۶۵)
  ۱۲ -  حريم مهرورزي (۱۳۶۵)
  ۱۳ -  خانه دوست كجاست؟ (۱۳۶۵)
  ۱۴ -  طلسم (۱۳۶۵)
  ۱۵ -  معما (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دونده (۱۳۶۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.