سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا باقری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / هماهنگي (۱) / دستيار فيلمبردار (۱) / حمل و نقل (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   هماهنگي   دستيار فيلمبردار   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ترنج (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   هماهنگي   دستيار فيلمبردار   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. هماهنگي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نيمه گمشده (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   هماهنگي   دستيار فيلمبردار   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دستفروش (اپيزود دوم) (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   هماهنگي   دستيار فيلمبردار   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ندارها (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   هماهنگي   دستيار فيلمبردار   حمل و نقل   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سجاده آتش (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.