سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فاطمه اردكانی

 

فيلم شناسی :   طراح چهره پردازي (۱) / چهره پرداز  (۱۲) فيلم شناسی :   طراح چهره پردازي   چهره پرداز  
 1. طراح چهره پردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دستفروش (اپيزود اول) (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   طراح چهره پردازي   چهره پرداز  
 1. چهره پرداز  : (۱۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  لژيون (۱۳۷۷)
  ۲ -  غزال (۱۳۷۴)
  ۳ -  هبوط (۱۳۷۲)
  ۴ -  ايليا، نقاش جوان (۱۳۷۰)
  ۵ -  مسافران (۱۳۷۰)
  ۶ -  مسافران دره انار (۱۳۷۰)
  ۷ -  نقش عشق (۱۳۶۹)
  ۸ -  زمان از دست رفته (۱۳۶۸)
  ۹ -  سفر عشق (۱۳۶۷)
  ۱۰ -  پرستار شب (۱۳۶۶)
  ۱۱ -  دستفروش (اپيزود اول) (۱۳۶۵)
  ۱۲ -  رابطه (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.