سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد نعمتی

 

فيلم شناسی :   نورپرداز (۲) / دستيار فيلمبردار (۳) / گروه فني (۱) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني   امور فني  
 1. نورپرداز  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سوگند (۱۳۸۷)
  ۲ -  وقت لطيف شن (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تارهاي نامريي (۱۳۷۶)
  ۲ -  ياغي (۱۳۷۶)
  ۳ -  نابخشوده (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  حمله به اچ3 (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.