سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فرامرز هاشم زاده

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / گروه توليد  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خانه روشن (۱۳۸۴)
  ۲ -  شاعر زباله ها (۱۳۸۴)
  ۳ -  خاموشي دريا (۱۳۸۰)
  ۴ -  نامه هاي باد (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد  
 1. گروه توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دانه هاي ريز برف (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.