سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهران برومند

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۳) / دستيار كارگردان (۲) / گروه كارگرداني (۱) / دستيار برنامه ريز  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   دستيار برنامه ريز  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  انعكاس (۱۳۸۷)
  ۲ -  شاه خاموش (۱۳۸۲)
  ۳ -  قارچ سمي (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   دستيار برنامه ريز  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  لاك پشت (۱۳۷۵)
  ۲ -  حمله به اچ3 (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   دستيار برنامه ريز  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مجسمه (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   دستيار برنامه ريز  
 1. دستيار برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  لاك پشت (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.