سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

داوود بابايی

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۱) / دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۱) / مدير صحنه (۱) / گروه صحنه و لباس (۱) / دستيار صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  دلتنگي هاي عاشقانه (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  دلتنگي هاي عاشقانه (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جعبه موسيقي (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سبيل مردونه (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  راننده تاكسي (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.