سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی اصغر رسولی

 

فيلم شناسی :   مدير تداركات (۷) / دستيار تداركات (۱) / حمل و نقل  (۲) فيلم شناسی :   مدير تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. مدير تداركات  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  پله آخر (۱۳۹۰)
  ۲ -  باغ قرمز (۱۳۸۸)
  ۳ -  زير آب (۱۳۸۸)
  ۴ -  عيار 14 (۱۳۸۷)
  ۵ -  خواب زمستاني (۱۳۸۶)
  ۶ -  دم صبح (۱۳۸۴)
  ۷ -  عشق طاهر (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   مدير تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زشت و زيبا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   مدير تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  دم صبح (۱۳۸۴)
  ۲ -  شوكران (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.