سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد حيدری

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۶) / گروه فيلمبرداري (۱۴) / دستيار فيلمبردار (۴) / گروه فني فيلمبرداري (۱۲) / تدوين (۱) / گروه تداركات (۲) / با تشكر از (۱) / گروه فني (۱) / گروه نظامي (۱) / امور فني (۱) / طراح پوستر  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تدوين   گروه تداركات   با تشكر از   گروه فني   گروه نظامي   امور فني   طراح پوستر  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مريم و ماني (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تدوين   گروه تداركات   با تشكر از   گروه فني   گروه نظامي   امور فني   طراح پوستر  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بيست و يك اينچ (۱۳۸۲)
  ۲ -  شيرهاي جوان (۱۳۷۸)
  ۳ -  تنها (۱۳۷۶)
  ۴ -  عقرب (۱۳۷۵)
  ۵ -  متهم (۱۳۷۵)
  ۶ -  خط آتش (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تدوين   گروه تداركات   با تشكر از   گروه فني   گروه نظامي   امور فني   طراح پوستر  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  دعوت (۱۳۸۷)
  ۲ -  اخراجيها (۱۳۸۵)
  ۳ -  تله روباه (۱۳۸۵)
  ۴ -  ازدواج صورتي (۱۳۸۳)
  ۵ -  زن زيادي (۱۳۸۳)
  ۶ -  جنايت (۱۳۸۲)
  ۷ -  مهمان مامان (۱۳۸۲)
  ۸ -  شبهاي روشن (۱۳۸۱)
  ۹ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)
  ۱۰ -  تولد يك پروانه (۱۳۷۶)
  ۱۱ -  زخمي (۱۳۷۶)
  ۱۲ -  عروسي مهتاب (۱۳۷۵)
  ۱۳ -  پاكباخته (۱۳۷۴)
  ۱۴ -  فاتح (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تدوين   گروه تداركات   با تشكر از   گروه فني   گروه نظامي   امور فني   طراح پوستر  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دستهاي خالي (۱۳۸۵)
  ۲ -  چند مي گيري گريه كني (۱۳۸۴)
  ۳ -  باج خور (۱۳۸۲)
  ۴ -  تهران ساعت 7 صبح (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تدوين   گروه تداركات   با تشكر از   گروه فني   گروه نظامي   امور فني   طراح پوستر  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  عطش (۱۳۸۱)
  ۲ -  زنداني 707 (۱۳۸۰)
  ۳ -  شب برهنه (۱۳۸۰)
  ۴ -  نوروز (۱۳۸۰)
  ۵ -  تكيه بر باد (۱۳۷۹)
  ۶ -  فوتباليستها (۱۳۷۹)
  ۷ -  شيرهاي جوان (۱۳۷۸)
  ۸ -  شوكران (۱۳۷۷)
  ۹ -  لاك پشت (۱۳۷۵)
  ۱۰ -  نيش (۱۳۷۳)
  ۱۱ -  بدل (۱۳۷۲)
  ۱۲ -  صليب طلايي (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تدوين   گروه تداركات   با تشكر از   گروه فني   گروه نظامي   امور فني   طراح پوستر  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دلقك ها (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تدوين   گروه تداركات   با تشكر از   گروه فني   گروه نظامي   امور فني   طراح پوستر  
 1. گروه تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  متهم (۱۳۷۵)
  ۲ -  سلام به انتظار (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تدوين   گروه تداركات   با تشكر از   گروه فني   گروه نظامي   امور فني   طراح پوستر  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تدوين   گروه تداركات   با تشكر از   گروه فني   گروه نظامي   امور فني   طراح پوستر  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جنگ كودكانه (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تدوين   گروه تداركات   با تشكر از   گروه فني   گروه نظامي   امور فني   طراح پوستر  
 1. گروه نظامي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تدوين   گروه تداركات   با تشكر از   گروه فني   گروه نظامي   امور فني   طراح پوستر  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تدوين   گروه تداركات   با تشكر از   گروه فني   گروه نظامي   امور فني   طراح پوستر  
 1. طراح پوستر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مهريه بي بي (۱۳۷۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.