سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن نوروزی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۶) / نور (۱) / تداركات (۱) / گروه فني (۱) / امور فني  (۵) فيلم شناسی :   بازيگر   نور   تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  خصوصي (۱۳۹۰)
  ۲ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)
  ۳ -  بحران (۱۳۶۶)
  ۴ -  مأموريت (۱۳۶۵)
  ۵ -  گردباد (۱۳۶۴)
  ۶ -  يوزپلنگ (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. نور  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مشكي (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  خانه عنكبوت (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گردباد (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نور   تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  رفاقت (۱۳۵۶)
  ۲ -  كوچ (۱۳۵۶)
  ۳ -  دفاع از ناموس (۱۳۵۴)
  ۴ -  راننده اجباري (۱۳۵۴)
  ۵ -  سارق (۱۳۵۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.