سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی مرادی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۵) / گروه فيلمبرداري (۲) / گروه فني فيلمبرداري (۱) / گروه تداركات (۲) / دستيار تداركات (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آسمان آبي مادرم (۱۳۹۳)
  ۲ -  يكي از ما دو نفر (۱۳۸۹)
  ۳ -  سجاده آتش (۱۳۷۲)
  ۴ -  ماهي (۱۳۶۶)
  ۵ -  عاشق كوچك (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  اكباتان (۱۳۹۰)
  ۲ -  تلفن همراه رئيس جمهور (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دخترك كنار مرداب (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. گروه تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گرگ و ميش (۱۳۸۵)
  ۲ -  بازنده (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  مرواريد (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آرزوهاي زمين (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.