سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فرامرز بيگدلی

 

فيلم شناسی :   فيلمبردار (۱) / فيلمبردار انيميشن (۷) / لابراتوار (۵) / چاپ (۷) / ظهور نگاتيو (۹) / تيتراژ (۲) / تصحيح رنگ (اتالوناژ) (۱۳) / دستيار لابراتوار  (۱) فيلم شناسی :   فيلمبردار   فيلمبردار انيميشن   لابراتوار   چاپ   ظهور نگاتيو   تيتراژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   دستيار لابراتوار  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پيشتازان فتح (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   فيلمبردار انيميشن   لابراتوار   چاپ   ظهور نگاتيو   تيتراژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   دستيار لابراتوار  
 1. فيلمبردار انيميشن  : (۷)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بي پناه (۱۳۶۵)
  ۲ -  روزهاي انتظار (۱۳۶۵)
  ۳ -  گودال (۱۳۶۵)
  ۴ -  جستجو در شهر (۱۳۶۴)
  ۵ -  زنجيرهاي ابريشمي (۱۳۶۴)
  ۶ -  سامان (۱۳۶۴)
  ۷ -  فرار (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   فيلمبردار انيميشن   لابراتوار   چاپ   ظهور نگاتيو   تيتراژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   دستيار لابراتوار  
 1. لابراتوار  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شوكران (۱۳۷۷)
  ۲ -  برخورد (۱۳۷۰)
  ۳ -  نياز (۱۳۷۰)
  ۴ -  شهر خاكستري (۱۳۶۹)
  ۵ -  تابستان 58 (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   فيلمبردار انيميشن   لابراتوار   چاپ   ظهور نگاتيو   تيتراژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   دستيار لابراتوار  
 1. چاپ  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  تاواريش (۱۳۷۲)
  ۲ -  آذرخش (۱۳۷۱)
  ۳ -  دلاوران كوچه دلگشا (۱۳۷۱)
  ۴ -  ماه عسل (۱۳۷۱)
  ۵ -  برخورد (۱۳۷۰)
  ۶ -  نياز (۱۳۷۰)
  ۷ -  شهر خاكستري (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   فيلمبردار انيميشن   لابراتوار   چاپ   ظهور نگاتيو   تيتراژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   دستيار لابراتوار  
 1. ظهور نگاتيو  : (۹)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين مرحله (۱۳۷۴)
  ۲ -  باني چاو (۱۳۷۴)
  ۳ -  پدر (۱۳۷۴)
  ۴ -  غزال (۱۳۷۴)
  ۵ -  مرد نامرئي (۱۳۷۴)
  ۶ -  زمين آسماني (۱۳۷۳)
  ۷ -  پايان كودكي (كودك قهرمان) (۱۳۷۲)
  ۸ -  سه مرد عامي (۱۳۷۲)
  ۹ -  همسر (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   فيلمبردار انيميشن   لابراتوار   چاپ   ظهور نگاتيو   تيتراژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   دستيار لابراتوار  
 1. تيتراژ  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  خانه اي مثل شهر (۱۳۶۶)
  ۲ -  شير سنگي (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   فيلمبردار انيميشن   لابراتوار   چاپ   ظهور نگاتيو   تيتراژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   دستيار لابراتوار  
 1. تصحيح رنگ (اتالوناژ)  : (۱۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آي پارا (۱۳۷۷)
  ۲ -  پرواز خاموش (۱۳۷۷)
  ۳ -  شيدا (۱۳۷۷)
  ۴ -  عشق + 2 (۱۳۷۷)
  ۵ -  معصوم (۱۳۷۷)
  ۶ -  هيوا (۱۳۷۷)
  ۷ -  تارهاي نامريي (۱۳۷۶)
  ۸ -  خفاش (۱۳۷۶)
  ۹ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)
  ۱۰ -  سفر شبانه (۱۳۷۶)
  ۱۱ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)
  ۱۲ -  پاتك (۱۳۷۴)
  ۱۳ -  ماه مهربان (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار   فيلمبردار انيميشن   لابراتوار   چاپ   ظهور نگاتيو   تيتراژ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)   دستيار لابراتوار  
 1. دستيار لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سمفوني تهران (۱۳۷۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.