سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شهرام نجاريان

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / گروه كارگرداني (۱) / بازيگر (۱) / مدير فيلمبرداري (۳) / گروه فيلمبرداري (۴) / نورپرداز (۱) / دستيار فيلمبردار (۳) / گروه فني فيلمبرداري  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دختري بنام تندر (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شعله هاي خشم (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  كوسه ها (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)

  ۱ -  پاکول (۱۴۰۰)
  ۲ -  رمانتيسم عماد و طوبا (۱۳۹۹)
  ۳ -  خون خدا (۱۳۹۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سبيل مردونه (۱۳۸۶)
  ۲ -  بچه هاي ابدي (۱۳۸۵)
  ۳ -  گرداب (۱۳۸۳)
  ۴ -  عشق فيلم (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. نورپرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سيزده گربه روي شيرواني (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زشت و زيبا (۱۳۷۷)
  ۲ -  شيدا (۱۳۷۷)
  ۳ -  راننده سفير (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  موميايي3 (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.