سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جعفر طباخ خيريه

 

فيلم شناسی :   گروه تداركات (۱) / حمل و نقل  (۶) فيلم شناسی :   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دختري با كفشهاي كتاني (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  به هدف شليك كن (۱۳۸۷)
  ۲ -  ميناي شهر خاموش (۱۳۸۵)
  ۳ -  دم صبح (۱۳۸۴)
  ۴ -  شب برهنه (۱۳۸۰)
  ۵ -  باران (۱۳۷۹)
  ۶ -  عروسي مهتاب (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.