سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدعلی نجفی

 زندگينامه  

محمدعلي نجفي متولد 1324 اصفهان، داراي مدرك كارشناسي ارشد شهرسازي و معماري از دانشگاه ملي است. وي فعاليت هنري را با نمايش «سربداران» در حسينيه ارشاد آغاز كرد. او سال 1356 «آيت فيلم» را با همكاري انجمن اسلامي مهندسين تأسيس كرد و فعاليت فيلمسازي را نيز در آنجا با كارگرداني فيلم «جنگ اطهر» در سال 1358 تجربه كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۹) / مشاور كارگردان (۲) / نويسنده (۴) / طرح اوليه داستان از (۲) / بازيگر (۴) / تهيه كننده (۶) / مدير توليد (۱) / طراح صحنه و لباس (۳) / مدير هنري (۱) / طراح صحنه (۱) / با تشكر از  (۳) فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۹)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  پرسه در شهر لاجوردي (۱۳۹۴)
  ۲ -  زاگرس (۱۳۸۴)
  ۳ -  عشق طاهر (۱۳۷۸)
  ۴ -  زمين آسماني (۱۳۷۳)
  ۵ -  پرستار شب (۱۳۶۶)
  ۶ -  گزارش يك قتل (۱۳۶۵)
  ۷ -  سربداران (۱۳۶۳)
  ۸ -  جنگ اطهر (۱۳۵۸)
  ۹ -  ليلهّ القدر (۱۳۵۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. مشاور كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ديگري (۱۳۸۸)
  ۲ -  شيدا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  پرسه در شهر لاجوردي (۱۳۹۴)
  ۲ -  زمين آسماني (۱۳۷۳)
  ۳ -  گزارش يك قتل (۱۳۶۵)
  ۴ -  ليلهّ القدر (۱۳۵۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  عشق طاهر (۱۳۷۸)
  ۲ -  جنگ اطهر (۱۳۵۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  كارت پرواز (۱۳۹۶)
  ۲ -  از دوردست (۱۳۸۴)
  ۳ -  زمين آسماني (۱۳۷۳)
  ۴ -  آن سوي مه (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  گرگ‌بازي (۱۳۹۶)
  ۲ -  پرسه در شهر لاجوردي (۱۳۹۴)
  ۳ -  ديگري (۱۳۸۸)
  ۴ -  زاگرس (۱۳۸۴)
  ۵ -  عشق طاهر (۱۳۷۸)
  ۶ -  زمين آسماني (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  حراج (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  عشق طاهر (۱۳۷۸)
  ۲ -  شيدا (۱۳۷۷)
  ۳ -  طپش (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. مدير هنري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ديگري (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زمين آسماني (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   طراح صحنه   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  دوئل (۱۳۸۲)
  ۲ -  زنداني 707 (۱۳۸۰)
  ۳ -  اسكادران عشق (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.