سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهشاد شمس

 

فيلم شناسی :   تدوين (۱) / دستيار تدوين (۴) / امور فني صدا (۱) / سينك صدا  (۱) فيلم شناسی :   تدوين   دستيار تدوين   امور فني صدا   سينك صدا  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عروس رومشكان (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   تدوين   دستيار تدوين   امور فني صدا   سينك صدا  
 1. دستيار تدوين  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  نوروز (۱۳۸۰)
  ۲ -  دختري بنام تندر (۱۳۷۹)
  ۳ -  دختري با كفشهاي كتاني (۱۳۷۷)
  ۴ -  سايه به سايه (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   تدوين   دستيار تدوين   امور فني صدا   سينك صدا  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خسوف (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   تدوين   دستيار تدوين   امور فني صدا   سينك صدا  
 1. سينك صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سايه هاي هجوم (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.