سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا كيانيان

 زندگينامه  

متولد 1330 در تهران. فارغ التحصيل رشته تئاتر از دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران. آغاز فعاليت هنري از سال 1345 با حضور در عرصه تئاتر. فعاليت در سينما از سال 1368 با حضور در «تمام وسوسه هاي زمين» ساخته حميد سمندريان.

 

فيلم شناسی :   بازيگردان (۳) / مشاور كارگردان (۱) / انتخاب بازيگر (۱) / مشاور هنري (۱) / نويسنده (۳) / مشاور فيلمنامه (۱) / بازيگر (۵۰) / با حضور افتخاري (۳) / گروه فيلمبرداري (۱) / طراح صحنه و لباس (۲) / طراح صحنه (۱) / طراح لباس (۱) / تيتراژ (۱) / با تشكر از  (۲) فيلم شناسی :   بازيگردان   مشاور كارگردان   انتخاب بازيگر   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   با حضور افتخاري   گروه فيلمبرداري   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   تيتراژ   با تشكر از  
 1. بازيگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  فرش باد (۱۳۸۱)
  ۲ -  گاهي به آسمان نگاه كن (۱۳۸۱)
  ۳ -  آژانس شيشه اي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگردان   مشاور كارگردان   انتخاب بازيگر   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   با حضور افتخاري   گروه فيلمبرداري   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   تيتراژ   با تشكر از  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روبان قرمز (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگردان   مشاور كارگردان   انتخاب بازيگر   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   با حضور افتخاري   گروه فيلمبرداري   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   تيتراژ   با تشكر از  
 1. انتخاب بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جايي براي زندگي (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگردان   مشاور كارگردان   انتخاب بازيگر   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   با حضور افتخاري   گروه فيلمبرداري   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   تيتراژ   با تشكر از  
 1. مشاور هنري  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  پنج تا پنج (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   بازيگردان   مشاور كارگردان   انتخاب بازيگر   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   با حضور افتخاري   گروه فيلمبرداري   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   تيتراژ   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  رأي باز (۱۳۸۱)
  ۲ -  دمرل (۱۳۷۲)
  ۳ -  پاتال و آرزوهاي كوچك (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگردان   مشاور كارگردان   انتخاب بازيگر   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   با حضور افتخاري   گروه فيلمبرداري   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   تيتراژ   با تشكر از  
 1. مشاور فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روبان قرمز (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگردان   مشاور كارگردان   انتخاب بازيگر   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   با حضور افتخاري   گروه فيلمبرداري   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   تيتراژ   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۵۰)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آهو (۱۳۹۹)
  ۲ -  بعد از اتفاق (۱۳۹۸)
  ۳ -  دست انداز (۱۳۹۸)
  ۴ -  سايه (۱۳۹۴)
  ۵ -  وقتي برگشتم (۱۳۹۴)
  ۶ -  کفش‌هايم کو (۱۳۹۴)
  ۷ -  خبر خاصي نيست (۱۳۹۳)
  ۸ -  دلم مي خواد (۱۳۹۳)
  ۹ -  پنج تا پنج (۱۳۹۲)
  ۱۰ -  هيچ كجا هيچ كس (۱۳۹۱)
  ۱۱ -  آزمايشگاه (۱۳۹۰)
  ۱۲ -  راه آبي ابريشم (۱۳۸۹)
  ۱۳ -  گزارش يك جشن (۱۳۸۹)
  ۱۴ -  نيش زنبور (۱۳۸۸)
  ۱۵ -  يه حبه قند (۱۳۸۸)
  ۱۶ -  صداها (۱۳۸۷)
  ۱۷ -  هفت و پنج دقيقه (۱۳۸۷)
  ۱۸ -  خاك آشنا (۱۳۸۶)
  ۱۹ -  صد سال به اين سالها (۱۳۸۶)
  ۲۰ -  هميشه پاي يك زن در ميان است (۱۳۸۶)
  ۲۱ -  سه زن (۱۳۸۵)
  ۲۲ -  اسب (۱۳۸۴)
  ۲۳ -  باغ فردوس، پنج بعد از ظهر (۱۳۸۴)
  ۲۴ -  زاگرس (۱۳۸۴)
  ۲۵ -  كارگران مشغول كارند (۱۳۸۴)
  ۲۶ -  يك بوس كوچولو (۱۳۸۴)
  ۲۷ -  جايي براي زندگي (۱۳۸۳)
  ۲۸ -  ماهي ها عاشق مي شوند (۱۳۸۳)
  ۲۹ -  يك تكه نان (۱۳۸۳)
  ۳۰ -  قدمگاه (۱۳۸۲)
  ۳۱ -  رأي باز (۱۳۸۱)
  ۳۲ -  فرش باد (۱۳۸۱)
  ۳۳ -  گاهي به آسمان نگاه كن (۱۳۸۱)
  ۳۴ -  خانه اي روي آب (۱۳۸۰)
  ۳۵ -  عروس رومشكان (۱۳۸۰)
  ۳۶ -  عيسي مي آيد (۱۳۸۰)
  ۳۷ -  چتري براي دو نفر (۱۳۷۹)
  ۳۸ -  سگ كشي (۱۳۷۹)
  ۳۹ -  بوي كافور، عطر ياس (۱۳۷۸)
  ۴۰ -  روبان قرمز (۱۳۷۷)
  ۴۱ -  آژانس شيشه اي (۱۳۷۶)
  ۴۲ -  سينما سينماست (۱۳۷۶)
  ۴۳ -  سلطان (۱۳۷۵)
  ۴۴ -  مادرم گيسو (۱۳۷۴)
  ۴۵ -  درد مشترك (۱۳۷۳)
  ۴۶ -  كيميا (۱۳۷۳)
  ۴۷ -  مرد ناتمام (۱۳۷۱)
  ۴۸ -  ايليا، نقاش جوان (۱۳۷۰)
  ۴۹ -  پاتال و آرزوهاي كوچك (۱۳۶۸)
  ۵۰ -  تمام وسوسه هاي زمين (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگردان   مشاور كارگردان   انتخاب بازيگر   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   با حضور افتخاري   گروه فيلمبرداري   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   تيتراژ   با تشكر از  
 1. با حضور افتخاري  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  تروماي سرخ (۱۳۹۵)
  ۲ -  ميگرن (۱۳۹۰)
  ۳ -  پاداش سكوت (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگردان   مشاور كارگردان   انتخاب بازيگر   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   با حضور افتخاري   گروه فيلمبرداري   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   تيتراژ   با تشكر از  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شاعر زباله ها (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگردان   مشاور كارگردان   انتخاب بازيگر   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   با حضور افتخاري   گروه فيلمبرداري   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   تيتراژ   با تشكر از  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سينما سينماست (۱۳۷۶)
  ۲ -  ايليا، نقاش جوان (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگردان   مشاور كارگردان   انتخاب بازيگر   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   با حضور افتخاري   گروه فيلمبرداري   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   تيتراژ   با تشكر از  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سايه هاي هجوم (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگردان   مشاور كارگردان   انتخاب بازيگر   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   با حضور افتخاري   گروه فيلمبرداري   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   تيتراژ   با تشكر از  
 1. طراح لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روبان قرمز (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگردان   مشاور كارگردان   انتخاب بازيگر   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   با حضور افتخاري   گروه فيلمبرداري   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   تيتراژ   با تشكر از  
 1. تيتراژ  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سايه هاي هجوم (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگردان   مشاور كارگردان   انتخاب بازيگر   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   با حضور افتخاري   گروه فيلمبرداري   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   تيتراژ   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  موج مرده (۱۳۷۹)
  ۲ -  روبان قرمز (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.