سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهرام عظيم پور

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۵) / بازيگردان (۱) / مشاور كارگردان (۱) / انتخاب بازيگر (۳) / مشاور هنري  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگردان   مشاور كارگردان   انتخاب بازيگر   مشاور هنري  
 1. دستيار كارگردان  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  موج مرده (۱۳۷۹)
  ۲ -  گبه (۱۳۷۴)
  ۳ -  خاكستر سبز (۱۳۷۲)
  ۴ -  از كرخه تا راين (۱۳۷۱)
  ۵ -  در كوچه هاي عشق (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگردان   مشاور كارگردان   انتخاب بازيگر   مشاور هنري  
 1. بازيگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  موج مرده (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگردان   مشاور كارگردان   انتخاب بازيگر   مشاور هنري  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  خنده در تاريكي (۱۳۹۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگردان   مشاور كارگردان   انتخاب بازيگر   مشاور هنري  
 1. انتخاب بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  اين زن حرف نمي زند (۱۳۸۱)
  ۲ -  خاكستر سبز (۱۳۷۲)
  ۳ -  از كرخه تا راين (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگردان   مشاور كارگردان   انتخاب بازيگر   مشاور هنري  
 1. مشاور هنري  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  چ (۱۳۹۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.