سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

يحيی افسری

 

فيلم شناسی :   سينه موبيل (۴) / حمل و نقل (۲) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   سينه موبيل   حمل و نقل   امور فني  
 1. سينه موبيل  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دارا و ندار (۱۳۷۸)
  ۲ -  تنها (۱۳۷۶)
  ۳ -  خلبان (۱۳۷۶)
  ۴ -  دره شاپرك ها (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   سينه موبيل   حمل و نقل   امور فني  
 1. حمل و نقل  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خواهران غريب (۱۳۷۴)
  ۲ -  آذرخش (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   سينه موبيل   حمل و نقل   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آتش در خرمن (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.