سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

يوسف صادق

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / مدير تداركات (۱) / گروه تداركات (۳) / دستيار تداركات (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سايه هاي هجوم (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خواهران غريب (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. گروه تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نان و شعر (۱۳۷۲)
  ۲ -  سايه هاي هجوم (۱۳۷۱)
  ۳ -  مدرسه پيرمردها (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سكوت (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ايليا، نقاش جوان (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.