سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

تقی محمودی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۱) / تهيه كننده (۱) / مدير تهيه (۱) / دستيار توليد (۱) / دستيار صحنه (۱) / مدير تداركات (۲۲) / تداركات (۷) / دستيار تداركات (۲) / امور فني صدا (۱) / امور فني  (۳) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير تهيه   دستيار توليد   دستيار صحنه   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   امور فني  
 1. بازيگر  : (۱۱)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  تكيه بر باد (۱۳۷۹)
  ۲ -  صليب طلايي (۱۳۷۱)
  ۳ -  تبعيدي ها (۱۳۷۰)
  ۴ -  شانس زندگي (۱۳۷۰)
  ۵ -  شتابزده (۱۳۷۰)
  ۶ -  ابليس (۱۳۶۹)
  ۷ -  تيغ آفتاب (۱۳۶۹)
  ۸ -  كاكلي (۱۳۶۸)
  ۹ -  مأموريت (۱۳۶۵)
  ۱۰ -  پايگاه جهنمي (۱۳۶۳)
  ۱۱ -  شب شكن (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير تهيه   دستيار توليد   دستيار صحنه   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   امور فني  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شنگول و منگول (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير تهيه   دستيار توليد   دستيار صحنه   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   امور فني  
 1. مدير تهيه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  جاهل و رقاصه (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير تهيه   دستيار توليد   دستيار صحنه   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   امور فني  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شوكران (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير تهيه   دستيار توليد   دستيار صحنه   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   امور فني  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  صمد و سامي، ليلا و لي لي (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير تهيه   دستيار توليد   دستيار صحنه   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   امور فني  
 1. مدير تداركات  : (۲۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  زن بدلي (۱۳۸۵)
  ۲ -  تكيه بر باد (۱۳۷۹)
  ۳ -  شاهرگ (۱۳۷۶)
  ۴ -  اعاده امنيت (۱۳۷۴)
  ۵ -  خواهران غريب (۱۳۷۴)
  ۶ -  ماه پيشوني (۱۳۷۴)
  ۷ -  ضربه طوفان (۱۳۷۲)
  ۸ -  صليب طلايي (۱۳۷۱)
  ۹ -  آواز تهران (۱۳۷۰)
  ۱۰ -  تبعيدي ها (۱۳۷۰)
  ۱۱ -  ابليس (۱۳۶۹)
  ۱۲ -  تيغ آفتاب (۱۳۶۹)
  ۱۳ -  كاكلي (۱۳۶۸)
  ۱۴ -  شب حادثه (۱۳۶۷)
  ۱۵ -  مأموريت (۱۳۶۵)
  ۱۶ -  گردباد (۱۳۶۴)
  ۱۷ -  حادثه (۱۳۶۳)
  ۱۸ -  شب شكن (۱۳۶۳)
  ۱۹ -  بالاش (۱۳۶۲)
  ۲۰ -  سناتور (۱۳۶۲)
  ۲۱ -  تلافي (۱۳۵۶)
  ۲۲ -  والده آقا مصطفي (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير تهيه   دستيار توليد   دستيار صحنه   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   امور فني  
 1. تداركات  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)
  ۲ -  تابع قانون (۱۳۷۱)
  ۳ -  آري چنين بود (۱۳۶۷)
  ۴ -  پرستار شب (۱۳۶۶)
  ۵ -  گمشدگان (۱۳۶۶)
  ۶ -  پايگاه جهنمي (۱۳۶۳)
  ۷ -  جايزه (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير تهيه   دستيار توليد   دستيار صحنه   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   امور فني  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شانس زندگي (۱۳۷۰)
  ۲ -  مشت (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير تهيه   دستيار توليد   دستيار صحنه   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   امور فني  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرونده (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير تهيه   دستيار توليد   دستيار صحنه   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   امور فني  
 1. امور فني  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  آب توبه (۱۳۵۳)
  ۲ -  ماشين مشتي ممدلي (۱۳۵۳)
  ۳ -  بوسه بر لبهاي خونين (۱۳۵۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.