سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد عظيمی

 

فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار (۱) / گروه فني فيلمبرداري (۴) / گروه فني  (۶) فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آري چنين بود (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آقاي بخشدار (۱۳۷۰)
  ۲ -  خانه خلوت (۱۳۷۰)
  ۳ -  رنو تهران ـ 29 (۱۳۶۹)
  ۴ -  رانده شده (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  وصل نيكان (۱۳۷۰)
  ۲ -  چشم شيشه اي (۱۳۶۹)
  ۳ -  بچه هاي طلاق (۱۳۶۸)
  ۴ -  جستجوگر (۱۳۶۸)
  ۵ -  رانده شده (۱۳۶۸)
  ۶ -  شكار در شب (۱۳۶۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.