سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين صفايی

 

فيلم شناسی :   طراح صحنه (۱) / مدير صحنه (۱) / مجري دكور (۱) / دكور (۵) / دستيار دكور (۱) / دستيار صحنه (۳) / دستيار صحنه و لباس (۱) / جلوه هاي ويژه ميداني (۱) / دستيار جلوه هاي ويژه (۳) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   طراح صحنه   مدير صحنه   مجري دكور   دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه ميداني   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  رنجر (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه   مدير صحنه   مجري دكور   دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه ميداني   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چريكه هورام (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه   مدير صحنه   مجري دكور   دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه ميداني   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. مجري دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ردپايي بر شن (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه   مدير صحنه   مجري دكور   دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه ميداني   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. دكور  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  هنرپيشه (۱۳۷۱)
  ۲ -  وصل نيكان (۱۳۷۰)
  ۳ -  تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)
  ۴ -  گنبد نور (۱۳۶۷)
  ۵ -  گذرگاه (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه   مدير صحنه   مجري دكور   دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه ميداني   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. دستيار دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  هراس (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه   مدير صحنه   مجري دكور   دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه ميداني   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. دستيار صحنه  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  رنجر (۱۳۷۸)
  ۲ -  گودال (۱۳۶۷)
  ۳ -  دستفروش (اپيزود سوم) (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه   مدير صحنه   مجري دكور   دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه ميداني   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مرزي براي زندگي (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه   مدير صحنه   مجري دكور   دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه ميداني   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. جلوه هاي ويژه ميداني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دايناسور (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه   مدير صحنه   مجري دكور   دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه ميداني   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. دستيار جلوه هاي ويژه  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  احضار شدگان (۱۳۸۶)
  ۲ -  مرثيه برف (۱۳۸۳)
  ۳ -  مرزي براي زندگي (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه   مدير صحنه   مجري دكور   دكور   دستيار دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   جلوه هاي ويژه ميداني   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  قاصد (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.