سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد كريمی

 

فيلم شناسی :   مشاور فيلمنامه (۱) / بازيگر (۴) / دستيار دوم فيلمبردار (۴) / گروه فيلمبرداري (۱۰) / دستيار فيلمبردار (۶) / گروه تداركات (۱) / حمل و نقل (۱) / چاپ (۴) / ظهور  (۱) فيلم شناسی :   مشاور فيلمنامه   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه تداركات   حمل و نقل   چاپ   ظهور  
 1. مشاور فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مسافر غريب (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   مشاور فيلمنامه   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه تداركات   حمل و نقل   چاپ   ظهور  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  نگار (۱۳۹۴)
  ۲ -  شكلات (۱۳۸۲)
  ۳ -  وصل نيكان (۱۳۷۰)
  ۴ -  زندان دوله تو (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   مشاور فيلمنامه   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه تداركات   حمل و نقل   چاپ   ظهور  
 1. دستيار دوم فيلمبردار  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  روزهاي زندگي (۱۳۹۰)
  ۲ -  شبكه (۱۳۹۰)
  ۳ -  پسر آدم، دختر حوا (۱۳۸۷)
  ۴ -  شب واقعه (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   مشاور فيلمنامه   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه تداركات   حمل و نقل   چاپ   ظهور  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱۰)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  قلاده هاي طلا (۱۳۹۰)
  ۲ -  آخرين سرقت (۱۳۸۹)
  ۳ -  آسمان هشتم (۱۳۸۹)
  ۴ -  يكي از ما دو نفر (۱۳۸۹)
  ۵ -  زمهرير (۱۳۸۸)
  ۶ -  زخم شانه حوا (۱۳۸۶)
  ۷ -  آفتاب بر همه يكسان مي تابد (۱۳۸۵)
  ۸ -  مجردها (۱۳۸۳)
  ۹ -  شبهاي روشن (۱۳۸۱)
  ۱۰ -  قارچ سمي (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   مشاور فيلمنامه   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه تداركات   حمل و نقل   چاپ   ظهور  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  يك، دو، سه،... پنج (۱۳۹۱)
  ۲ -  زنان ونوسي، مردان مريخي (۱۳۸۹)
  ۳ -  دلخون (۱۳۸۷)
  ۴ -  بي پولي (۱۳۸۶)
  ۵ -  گل يخ (۱۳۸۳)
  ۶ -  دوئل (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   مشاور فيلمنامه   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه تداركات   حمل و نقل   چاپ   ظهور  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شكلات (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   مشاور فيلمنامه   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه تداركات   حمل و نقل   چاپ   ظهور  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سيب سرخ حوا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   مشاور فيلمنامه   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه تداركات   حمل و نقل   چاپ   ظهور  
 1. چاپ  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  انتخاب (۱۳۸۳)
  ۲ -  آسمان پرستاره (۱۳۷۸)
  ۳ -  داستانهاي جزيره (اپيزود اول، دختردايي گمشده) (۱۳۷۷)
  ۴ -  نامزدي (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   مشاور فيلمنامه   بازيگر   دستيار دوم فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه تداركات   حمل و نقل   چاپ   ظهور  
 1. ظهور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آسمان پرستاره (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.