سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميد بهمنی

  تاريخ و محل تولد
دهم اسفند ماه سال 1339
شيراز

 زندگينامه  

حميد بهمني متولد 1339 شيراز، فارغ التحصيل كارگرداني از دانشكده سينما و تئاتر دانشگاه هنر است. وي فعاليت سينمايي خود را با كارگرداني فيلم هاي كوتاه آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۴) / گروه كارگرداني (۱) / نويسنده (۱) / طرح اوليه داستان از (۱) / بازيگر (۱) / پرداخت نهايي (۱) / تداركات (۱) / با تشكر از  (۲) فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   پرداخت نهايي   تداركات   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  گام هاي شيدايي (۱۳۹۱)
  ۲ -  گلوگاه شيطان (۱۳۸۹)
  ۳ -  آن مرد آمد (۱۳۸۶)
  ۴ -  آخرين نبرد (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   پرداخت نهايي   تداركات   با تشكر از  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  راننده سفير (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   پرداخت نهايي   تداركات   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گلوگاه شيطان (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   پرداخت نهايي   تداركات   با تشكر از  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آن مرد آمد (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   پرداخت نهايي   تداركات   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  وصل نيكان (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   پرداخت نهايي   تداركات   با تشكر از  
 1. پرداخت نهايي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين نبرد (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   پرداخت نهايي   تداركات   با تشكر از  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گشتي ها (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   گروه كارگرداني   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازيگر   پرداخت نهايي   تداركات   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)
  ۲ -  برج مينو (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.