سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فريدون بهمنی

 

فيلم شناسی :   تهيه كننده (۱) / مدير توليد (۳) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   تهيه كننده   مدير توليد   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  باو (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مدير توليد   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خواهران غريب (۱۳۷۴)
  ۲ -  صبح روز بعد (۱۳۷۱)
  ۳ -  شرم (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مدير توليد   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نان و شعر (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.