سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدتقی شريفی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۰) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۱۰)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  گناهكاران (۱۳۹۰)
  ۲ -  زير سايه كنار (۱۳۷۲)
  ۳ -  سپيديال (۱۳۷۲)
  ۴ -  دل نمك (۱۳۶۸)
  ۵ -  رانده شده (۱۳۶۸)
  ۶ -  غريبه (۱۳۶۶)
  ۷ -  گرفتار (۱۳۶۶)
  ۸ -  آتش در زمستان (۱۳۶۴)
  ۹ -  مزدوران (۱۳۶۳)
  ۱۰ -  صمد به مدرسه مي رود (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هيوا (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.