سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا عرب امينی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / مدير تداركات (۳) / تداركات نظامي (۱) / دستيار تداركات (۱) / مشاور نظامي  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات نظامي   دستيار تداركات   مشاور نظامي  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شرايط عيني (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات نظامي   دستيار تداركات   مشاور نظامي  
 1. مدير تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  كمكم كن (۱۳۷۷)
  ۲ -  هيوا (۱۳۷۷)
  ۳ -  آتش پنهان (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات نظامي   دستيار تداركات   مشاور نظامي  
 1. تداركات نظامي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ياران (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات نظامي   دستيار تداركات   مشاور نظامي  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  عروس حلبچه (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   تداركات نظامي   دستيار تداركات   مشاور نظامي  
 1. مشاور نظامي  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  كاني مانگا (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.