سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی فداكار

 

فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس (۳) / طراح صحنه (۳) / مدير صحنه (۱) / گروه صحنه (۲) / طراح لباس (۱) / مجري دكور (۲) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   طراح لباس   مجري دكور   حمل و نقل  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  اين زن حقش را مي‌خواهد (۱۳۹۴)
  ۲ -  قارچ سمي (۱۳۸۰)
  ۳ -  همسر دلخواه من (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   طراح لباس   مجري دكور   حمل و نقل  
 1. طراح صحنه  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  مزرعه پدري (۱۳۸۲)
  ۲ -  هيوا (۱۳۷۷)
  ۳ -  كودكاني ازآب و گل (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   طراح لباس   مجري دكور   حمل و نقل  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خسوف (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   طراح لباس   مجري دكور   حمل و نقل  
 1. گروه صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مزرعه پدري (۱۳۸۲)
  ۲ -  راز خنجر (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   طراح لباس   مجري دكور   حمل و نقل  
 1. طراح لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هيوا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   طراح لباس   مجري دكور   حمل و نقل  
 1. مجري دكور  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  كمكم كن (۱۳۷۷)
  ۲ -  خسوف (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   طراح لباس   مجري دكور   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرواز در نهايت (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.