سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مصطفی آخانی

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۱) / ظهور (۱۳) / ظهور نگاتيو (۶) / ظهور پزتيو  (۸) فيلم شناسی :   لابراتوار   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو  
 1. لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هور در آتش (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو  
 1. ظهور  : (۱۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جنگجوي پيروز (۱۳۷۷)
  ۲ -  زشت و زيبا (۱۳۷۷)
  ۳ -  مردي از جنس بلور (۱۳۷۷)
  ۴ -  معصوم (۱۳۷۷)
  ۵ -  هدف سخت (۱۳۷۷)
  ۶ -  هيوا (۱۳۷۷)
  ۷ -  تارهاي نامريي (۱۳۷۶)
  ۸ -  سفر شبانه (۱۳۷۶)
  ۹ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)
  ۱۰ -  ارابه مرگ (۱۳۷۵)
  ۱۱ -  مردي شبيه باران (۱۳۷۵)
  ۱۲ -  سايه به سايه (۱۳۷۴)
  ۱۳ -  دره شاپرك ها (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو  
 1. ظهور نگاتيو  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خفاش (۱۳۷۶)
  ۲ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)
  ۳ -  اعتراف (۱۳۷۵)
  ۴ -  بچه هاي آسمان (۱۳۷۵)
  ۵ -  راز مينا (۱۳۷۵)
  ۶ -  تنگنا (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو  
 1. ظهور پزتيو  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آي پارا (۱۳۷۷)
  ۲ -  آخرين مرحله (۱۳۷۴)
  ۳ -  پاتك (۱۳۷۴)
  ۴ -  پدر (۱۳۷۴)
  ۵ -  عاشقانه (۱۳۷۴)
  ۶ -  پناهنده (۱۳۷۲)
  ۷ -  ترانزيت (۱۳۷۲)
  ۸ -  عبور از تله (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.