سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی تائيد

 

فيلم شناسی :   گروه صحنه (۱) / مسئول لباس (۱) / تداركات (۳) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   گروه صحنه   مسئول لباس   تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  نخلستان تشنه (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   گروه صحنه   مسئول لباس   تداركات   دستيار تداركات  
 1. مسئول لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آب را گل نكنيد (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   گروه صحنه   مسئول لباس   تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آب را گل نكنيد (۱۳۶۸)
  ۲ -  در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)
  ۳ -  گودال (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   گروه صحنه   مسئول لباس   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دزد عروسك ها (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.