سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد صادق پور

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۳) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۲ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)
  ۳ -  هفت گذرگاه (۱۳۷۴)
  ۴ -  شريك زندگي (۱۳۷۳)
  ۵ -  آخرين خون (۱۳۷۲)
  ۶ -  پرواز از اردوگاه (۱۳۷۲)
  ۷ -  جاي امن (۱۳۷۲)
  ۸ -  ياران (۱۳۷۲)
  ۹ -  سفر (۱۳۷۱)
  ۱۰ -  گريز (۱۳۷۱)
  ۱۱ -  يك مرد يك خرس (۱۳۷۱)
  ۱۲ -  انفجار در اتاق عمل (۱۳۷۰)
  ۱۳ -  گل ها و گلوله ها (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.