سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی اصغر شادروان

 زندگينامه  

علي اصغر شادروان متولد 1334 شوشتر، فارغ التحصيل بيولوژي از دانشگاه شهيدچمران اهواز است. وي با گذراندن دورره هاي فيلمسازي از مركز اسلامي آموزشي فيلمسازي، فعاليت سينمايي را با كارگرداني فيلم هاي كوتاه آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۷) / نويسنده (۶) / بازنويسي فيلمنامه (۱) / بازيگر (۱) / طراح صحنه  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   طراح صحنه  
 1. كارگردان  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  يوسف هور (۱۳۹۱)
  ۲ -  خفاش (۱۳۷۶)
  ۳ -  پاتك (۱۳۷۴)
  ۴ -  جدال بزرگ (۱۳۶۹)
  ۵ -  بحران (۱۳۶۶)
  ۶ -  تيرباران (۱۳۶۵)
  ۷ -  عقود (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   طراح صحنه  
 1. نويسنده  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  يوسف هور (۱۳۹۱)
  ۲ -  خفاش (۱۳۷۶)
  ۳ -  پاتك (۱۳۷۴)
  ۴ -  بحران (۱۳۶۶)
  ۵ -  تيرباران (۱۳۶۵)
  ۶ -  عقود (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   طراح صحنه  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پاتك (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   طراح صحنه  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پري (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   طراح صحنه  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پاتك (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.