سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شهرزاد سالمی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۲) / طراح صحنه و لباس (۱) / مدير صحنه (۱) / دستيار اجراي دكور (۱) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   دستيار اجراي دكور   دستيار تداركات  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  باني چاو (۱۳۷۴)
  ۲ -  دره هزار فانوس (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   دستيار اجراي دكور   دستيار تداركات  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پرواز خاموش (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   دستيار اجراي دكور   دستيار تداركات  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دره هزار فانوس (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   دستيار اجراي دكور   دستيار تداركات  
 1. دستيار اجراي دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پرواز خاموش (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   طراح صحنه و لباس   مدير صحنه   دستيار اجراي دكور   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دريا براي تو (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.