سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيدمحمد موسوی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / تداركات (۱) / تداركات نظامي (۱) / گروه تداركات (۳) / صداگذار (۱) / عنوان بندي (۱) / با تشكر از (۱) / خوشنويسي  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   تداركات نظامي   گروه تداركات   صداگذار   عنوان بندي   با تشكر از   خوشنويسي  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  نامزدي (۱۳۷۵)
  ۲ -  دريا براي تو (۱۳۶۹)
  ۳ -  آقا رضاي گل (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   تداركات نظامي   گروه تداركات   صداگذار   عنوان بندي   با تشكر از   خوشنويسي  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بهشت از آن تو (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   تداركات نظامي   گروه تداركات   صداگذار   عنوان بندي   با تشكر از   خوشنويسي  
 1. تداركات نظامي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   تداركات نظامي   گروه تداركات   صداگذار   عنوان بندي   با تشكر از   خوشنويسي  
 1. گروه تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  تيغ زن (۱۳۸۷)
  ۲ -  متهم (۱۳۷۵)
  ۳ -  شاهين طلايي (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   تداركات نظامي   گروه تداركات   صداگذار   عنوان بندي   با تشكر از   خوشنويسي  
 1. صداگذار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زشت و زيبا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   تداركات نظامي   گروه تداركات   صداگذار   عنوان بندي   با تشكر از   خوشنويسي  
 1. عنوان بندي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سوگ سايه ها (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   تداركات نظامي   گروه تداركات   صداگذار   عنوان بندي   با تشكر از   خوشنويسي  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زن امروز (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   تداركات نظامي   گروه تداركات   صداگذار   عنوان بندي   با تشكر از   خوشنويسي  
 1. خوشنويسي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  نامزدي (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.